Lid Dagelijks Bestuur m/v

Terug naar vacatures

Lid Dagelijks Bestuur m/v

maandag 3 juli 2023 - donderdag 31 december 2026

Trefcentrum Oude Toren, Stichting

Wij creëren van aan leeftijd aangepaste mogelijkheden tot creatieve activiteiten, almede kennis te laten maken met diverse vormen van techniek, (jongere van 6-14 jaar,en oudere tussen 65-...

Woensel Zuid Sport en recreatie
Ik heb interesse

Waar hebben wij hulp bij nodig?

Een medewerker(ster) die, als lid van het dagelijks bestuur, mee sturing gaat geven aan ons vernieuwings-proces. Een proces waarin we van Trefcentrum Oude Toren een toekomstgerichte ontmoetingsplek willen maken voor de (wijk)bewoners van Eindhoven. Een bruisend, eigentijds centrum van ontmoeting.
Een centrum ook om deel te nemen aan verschillende activiteiten en/of deze zelf te organiseren.

Wat vragen wij?

We zoeken iemand die kan samenwerken en ondernemend is, en daarin, gelet op het vernieuwende wat ons voor ogen staat, zowel creatief als buiten de “vaste kaders” kan denken.

Bij de concrete invulling van deze (bestuurs)functie gaat het niet zozeer om beschikbaarheid op vaste dagdelen.
Maar veelal om, in het verlengde van de vergaderingen die op doordeweekse avonden plaatsvinden, in eigen variabele tijd uitvoering te geven aan de eigen taak- en rol.

Het gaat om regelmatige werkzaamheden voor onbepaalde tijd.

Wat hebben wij jou te bieden?

Een leuke omgeving waar ongeveer 35 vrijwilligers bij betrokken zijn.
Bij de stichting Trefcentrum Oude Toren zijn aangesloten hobbyclubs voor zowel jong als oud, een tafeltennisvereniging en een ruilbeurs. Daarnaast vinden ook andere clubs en verenigingen onderdak bij Trefcentrum Oude Toren.
De gezochte vrijwilliger krijgt allereerst, als lid van het Dagelijks Bestuur, volop de gelegenheid om zich het specifieke van ons Trefcentrum eigen te maken. Parallel willen we op basis van zijn/haar specifieke kwaliteiten tot een taakverdeling komen binnen het Dagelijks Bestuur. Met daarin een onderlinge rol- en taakverdeling, dat we daadwerkelijk sturing kunnen geven aan de ons voorgestane vernieuwing.

Trefcentrum Oude Toren is niet in een bepaalde sector onder te brengen.
Hierin komt het specifieke van ons Trefcentrum naar boven! Want de hobbyclubs voor zowel jong als oud, vallen zowel onder Cultuur als Educatie. Terwijl de tafeltennis Recreatieve Sport is en de ruilbeurs Recreatie. Het zal niet vreemd klinken dat we met het vernieuwende wat ons voor ogen staat, ook deze culturele mix willen aantikken.

Ik heb interesse