Wetten en regels

Mag je vrijwilligerswerk doen als je een uitkering hebt? Ik krijg een onkostenvergoeding, waar moet ik rekening mee houden? Wat is een VOG en hoe regel ik deze?
Lees alles over zaken waar je (mogelijk) rekening mee moet houden als je vrijwilligerswerk doet of gaat doen.

Vrijwilligerswerk naast je uitkering

Je mag naast je uitkering vrijwilligerswerk doen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Je uitkeringsinstantie kan je hierover informeren. Het is ook belangrijk dat jij jouw contactpersoon van de uitkerende instantie informeert over je (wens tot) vrijwilligerswerk.

Participatiewet

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Ontvang je een WWB uitkering (bijstandsuitkering) en behoort betaald werk (nog) niet tot de mogelijkheden, dan kan de gemeente een tegenprestatie naar vermogen verlangen. Die tegenprestatie bestaat uit onbetaalde werkzaamheden die nuttig zijn voor de samenleving, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.

Vrijwilligersvergoeding

Als je vrijwilligerswerk doet krijg je soms een onkostenvergoeding voor de kosten die je maakt, bijvoorbeeld vergoedingen voor gemaakte reiskosten of voor kosten van papier, postzegels en dergelijke. Soms geven organisaties een vaste kleine vrijwilligersvergoeding voor de gemaakte werkzaamheden.

Vrijwilligersorganisaties mogen zelf beslissen of zij een onkostenvergoeding geven. De vergoedingen zijn wel aan regels gebonden, zowel van de belastingdienst als van uitkerende instanties. 

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Steeds meer organisaties verlangen van zowel betaalde als onbetaalde medewerkers (vrijwilligers) dat ze een VOG aanvragen. Met de VOG kan het Ministerie van Justitie nagaan of de aanvrager in het verleden iets gedaan heeft wat de functie of de taken in de weg staat. Dit levert een bijdrage aan het vergroten van een veilig klimaat binnen organisaties. De VOG aanvragen is vaak gratis.

Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligers zijn onmisbaar, vrijwilligerswerk is niet zonder risico, risico‚Äôs worden niet altijd gedekt. Daarom heeft gemeente Eindhoven voor vrijwilligers en organisaties in Eindhoven een verzekering afgesloten bij Centraal Beheer.  Let op: jouw eigen afgesloten verzekering gaat altijd voor.

Vrijwilligersovereenkomst

Alle afspraken die je met een organisatie maakt kunt je vastleggen in een vrijwilligersovereenkomst of afsprakenformulier. Bijvoorbeeld over de werkzaamheden, werktijden en eventuele vergoedingen. Ga hierover in gesprek met de organisatie waar je werkt of wil gaan werken.