Zorg en Wonen Glorieux

Vrijwilligerswerk in een familiaire omgeving

Rijd je over de Geldropseweg, gloort daar ineens een prachtig kasteeltje. Dat is De Burgh, ook wel De Burgh van barmhartigheid genoemd.
Vroeger verleenden de Zusters van Barmhartigheid hier nazorg aan psychiatrische patiënten.
Toen het kasteeltje die functie verloor, lieten de zusters een kloosterverzorgingshuis bouwen voor hun eigen oude dag.

25-09-2019 / Nills Bouman    
kasteel 1

Waarom werken bij Glorieuxpark?

Carla Bodet is vrijwilligerscoördinator en vertelt hierover: “hier werken is als werken bij je familie. Bewoners, vrijwilligers en directe collega’s; iedereen is oprecht geïnteresseerd in je.  Door het kleinschalige karakter van ons woonzorgcentrum, is er die aandacht. Het is gewoon als thuiskomen”.

Helena heeft op het park ook haar plek gevonden; “Als ik mijn uurtje op de woongroep of in het algemene gedeelte heb, wordt er écht ruimte gemaakt om mij mijn ding te laten doen. Dat houdt concreet in dat het aanwezige personeel even pas op de plaats maakt. Ook kan ik met vragen en problemen altijd bij Carla terecht. Er is hier gewoon veel respect voor elkaar en dat heb ook ik als vrijwilliger nodig”.

Coaching.

Helena is na wat vrijwilligers-omzwervingen op het spoor van Eindhoven Doet terecht gekomen.

Voor dat ze dit werk daadwerkelijk ging doen, is ze eerst met Susan Nijboer gaan praten. Susan is van beroep levenscoach en zette zich tot voor kort vrijwillig in om (potentiële) vrijwilligers te coachen.

Zo coachte zij Helena op weg naar Glorieuxpark. Samen onderzochten ze wat voor werk wel en niet past. Uiteindelijk werd het dus dit.

“Samen hebben we eerst uitgediept waar de belemmeringen lagen. Wat zou wel of juist geen goede match zijn? We bekeken de mogelijkheden en kansen en bezochten diverse organisaties. Bij Glorieuxpark sloot alles goed aan bij wat Helena wil en kan. Dit alles is met succes afgesloten”, besluit Susan.

 Heb jij ook behoefte aan een coach in je zoektocht naar of tijdens het vrijwilligerswerk dat je via ons doet? Dat kan! Er is coaching beschikbaar.

Vrijwilligers gewenst!

Er werken maar liefst vijfentachtig vrijwilligers op het Glorieuxpark. Maar er is behoefte aan zeker vijfentwintig mensen extra. Schroom dus niet en informeer naar de mogelijkheden.

Daarvoor kun je telefonisch contact opnemen met Carla Bodet, 040-2947500 of mailen naar personeelsadministratie@glorieuxpark.nl

"Hier werken is als werken bij je familie"
tuin

 Verder zijn er inmiddels ook drie leefstijlwoningen op het park. Dit gezamenlijk heet Zorg & Wonen Glorieux, waar nu ook ‘niet-zusters’ zorg ontvangen van zorgverleners. En óók van Helena Roorda, die er vrijwilligerswerk doet. Helena is een echte muziekliefhebster. Haar grote liefde is klassieke muziek.

Die passie zet ze in voor de bewoners van Glorieuxpark. Hoe ze dat doet? “Iedere twee weken ga ik naar het Lukashuis, dat is een woning waar men de antroposofische leefstijl nastreeft. Er wonen bewoners met een dementie. Iedere twee weken organiseer ik daar de activiteit Muziek in huis. Ik neem instrumenten mee en ook Cd’tjes. Tevens staat er een piano. Afhankelijk van hoe de stemming in huis is bepaal ik of ik een CD draai, een lied zing of piano speel. Ik voel altijd eerst goed wat gewenst is, of wat past in het moment”. Helena heeft hier al vele mooie momenten mee mogen maken.

Naast Muziek in huis op deze woongroep gaat Helena ook nog naar het algemene gedeelte en verzorgt er als vaste prik een muzikaal uur voor iedereen die op dat moment interesse heeft.

Deze activiteit, het ‘klassiek uurtje’, doet zij eens in de 2 weken met ondersteuning van een andere vrijwilliger. 

Overzicht ervaringsverhalen