Alleen ben je niets, samen ben je sterk

Voor iedereen

Dirk-Jan geeft in zijn interview een heel ander beeld van de sport Rugby dan je er van zou kunnen hebben. Rugby Club Eindhoven biedt broederschap, samenwerking en voor iedereen een plek. Van jong tot oud. Je hoeft dus niet persé groot en sterk te zijn. Voor leden die niet meer zo hard kunnen lopen is recent het ‘Walking Rugby’ geïntroduceerd.

05-01-2021/Sandra Leemans

Jeugd

Rugby draagt bij aan de mentale en fysieke ontwikkeling van de jeugd. Binnen de regels van de sport mag je veel op het veld en kun je al je energie kwijt. Maar wel met respect voor de scheidrechter en de tegenstander.

Samen speel je hetzelfde spel in het zelfde shirt maar met je eigen opdracht. Je ziet dat kinderen met minder zelfvertrouwen zich binnen een team kunnen ontwikkelen doordat zij een duidelijk plek krijgen. En de ‘haantjes’ leren dat ze niet altijd de ‘voorsten’ kunnen zijn omdat ze moeten samenwerken binnen deze teamsport. In Rugby wordt veel waarde gehecht aan de oude normen en waarden. We zien dat kinderen die wat meer aandacht en structuur nodig hebben goed passen in deze sport.

Taken binnen de familie

Wanneer je lid wordt van de Rugbyclub wordt je lid van een familievereniging. Binnen de familie zijn er de nodige vrijwilligerstaken. Bijna ieder lid vervult wel een vrijwilligerstaak. Je kunt daarbij denken aan materiaalbeheer, clubhuisbeheer, toernooicommissie, trainer, scheidsrechter of zitting nemen in het bestuur.

dirkjan (002)

Vrijwilligers van buitenaf

Ondanks dat iedereen zijn steentje bijdraagt zijn we momenteel op zoek naar nieuwe vrijwilligers.  Vrijwilligers van buiten de club brengen nieuwe ideeën mee. Op het moment van het interview is o.a. behoefte aan iemand die het materiaal beheer op zich kan nemen en clubhuisbeheerder. Je hoeft dus niet het veld op te gaan om lid van deze leuke familie te worden. Je kunt alles ook mee ervaren als vrijwilliger.

Maatschappelijke betrokkenheid

Dirk-Jan vertelt dat hij, als lid van de sponsorcommissie, de maatschappelijke betrokkenheid van zijn club wil onderstrepen. Door sponsoren kan de club projecten ontwikkelen met maatschappelijke doelstellingen. Een voorbeeld is dat Rugbyclub Eindhoven vorig jaar een geldprijs heeft gewonnen en daarmee, na corona, toernooien voor middelbare scholen in Eindhoven gaat organiseren. Dat wordt dis dankzij sponsoring mogelijk gemaakt. Daarnaast gebruiken we de sponsorinkomsten ook voor clinics om Rugby meer bekendheid te geven onder de jeugd vervolgt Dirk-Jan zijn verhaal. Naast toernooien is de Rugbyclub ook een graag geziene gast van de jeugdoptocht tijdens Carnaval.

Uitnodiging

Dirk-Jan vertelt vol trots dat Ruby Club Eindhoven vorig jaar een nieuw clubgebouw heeft weten neer te zetten op de Vijfkamplaan 29 (achter de politieschool). Hij nodigt alle belangstellenden, maar vooral mensen die een leuke vrijwilligersjob zoeken, om te komen kijken, op het veld en in het nieuwe clubgebouw.
Kom genieten van de wedstrijd en beleef na afloop de sfeer in de kantine. Ruby is namelijk een traditionele sport waarbij na afloop van een wedstrijd in de kantine gedronken en gezongen wordt. Wil je alvast oefenen? De clubliederen staan op de website van www.rugbyclubeindhoven.nl

Overzicht ervaringsverhalen