Met pensioen: en dan?

In gesprek met Jan Vlaanderen

Ik ben een geboren Amsterdammer, al lang in Eindhoven, en ging na een leuke loopbaan met pensioen. Ik verveelde me niet, ik heb een fijne familie, maar er ontbrak iets. Toen kwam ik in contact met Tom van Campen, die gegrepen was door het probleem van de eenzaamheid onder ouderen.

20-08-2018 / Jan Vlaanderen                                   
                                                                                                                                                 

In zijn lange ervaring als vrijwilliger had hij, samen met Monique Mentens en Joep Wijsbek, POWER ontdekt, een methode om door middel van gespreksbijeenkomsten (workshops) samen met medeburgers plannen te maken voor de verdere invulling van je leven, op alle gebieden. Het sprak mij aan: ik had in mijn werk vaak gespreksgroepen en teams begeleid, en ik deed dat heel graag.

Pasachtige foto 1a
"Ik verveelde me niet, ik heb een fijne familie, maar er ontbrak iets"

Tom had een groepje aspirant workshop-begeleiders verzameld. Samen hebben we een training gevolgd hoe je zo’n POWER-groep kunt begeleiden. Alle instanties (thuiszorg, WIJeindhoven, GGD, gemeenten, huisartsen en anderen) waren zeer enthousiast en steunden ons. Nu kwam het erop aan deelnemers te vinden. Dat bleek niet zo makkelijk: we gaven vaak en overal voorlichting, maar voor veel toehoorders was het kennelijk moeilijk je voor te stellen hoe zoiets in zijn werk gaat.

POWER GGD

Zelf heb ik eerst aan de workshops meegedaan, als deelnemer, ik ben immers zelf een 65plusser. Daarna heb ik een aantal malen, steeds samen met een collega, de series mogen begeleiden. Bijna alle deelnemers waren enthousiast! Het was voor veel mensen nieuw om eens openharig ervaringen uit te wisselen over zaken als: hoe sta ik ervoor qua gezondheid, of op het gebied van mijn sociale omgeving? Wat zou ik voortaan willen? En wat kan ik dan doen om dat mogelijk te maken? Wat kunnen we samen aanpakken? Soms komen daar vervolgafspraken uit voort! Maar we moeten nog duidelijker maken wat je hieraan kunt hebben!

Andere activiteiten

Ik had nog wat tijd over en vond een tweede vacature: het voorlezen en bespreken van de krant aan geïnteresseerde hoogbejaarden, die visueel gehandicapt zijn. Dat deed ik eens per week in een woonzorgcentrum. Wat was dat een dankbaar werk! Ik merkte dat sommigen senioren die interesse hebben in het wereldgebeuren, politiek, religie en zo, vaak graag eens met iemand praten over dit soort dingen! Daar is grote behoefte aan!

Gepensioneerd en op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding? Denk eens aan het doen van vrijwilligerswerk. Neem een kijkje op de vacaturebank

Overzicht ervaringsverhalen