Navigators zorgen voor een warm welkom!

Yvonne Keijsers

Iedereen wordt gezien en hoort erbij!

De stad wordt mooier door navigators. Hier voelen bezoekers zich welkom en komen bezoekers ze graag (terug).

22-06-2021

Elk weekend zijn de Eindhovense navigators in de binnenstad actief. 
Navigators hebben verschillende culturele achtergronden. Sommigen wonen al jaren in de stad. Anderen zijn nieuw en willen graag meer over de stad leren. Ook hun leeftijden zijn divers, van jong tot oud. 
Samen vormen zij een enthousiast team die bezoekers welkom heten, vragen van inwoners beantwoorden en informatie geven over hotspots en covid maatregelen. Samen dragen zij bij aan een gastvrije en veilige binnenstad, waar bezoekers graag (terug)komen.

Navigators vergroten de gastvrijheid op straat door bezoekers persoonlijk te verwelkomen, vragen te beantwoorden en allerlei Eindhovense ‘weetjes’ te vertellen. In Eindhoven kan iedere inwoner navigator worden. Door deel te nemen aan het team dragen ze niet alleen bij aan de Eindhovense gastvrijheid, maar leren ze ook de stad, de inwoners, de ondernemers en de bezoekers goed kennen. En de Nederlandse taal!

Eindhoven-Navigators (002)

De navigators zijn een zelfsturende club van ongeveer 20 mensen (er is ruimte voor meer!) en worden begeleid en gefaciliteerd door projectbureau Stad & Co.  De navigators werken op vrijwillige basis, gewoon omdat ze Eindhoven een warm hart toedragen en trots zijn op hun stad. De kennis en kunde van alle navigators blijft op peil met behulp van trainingen, masterclasses en theatershows, onder andere door Milo Berlijn van Trainmark.

Alles gaat over de stad mooier en beter te maken door het gastvrij ontvangen van bezoekers. Dit wordt ook van harte gesteund door de Gemeente Eindhoven, culturele organisaties, musea, horeca en de detailhandel.

Michael-George werkt sinds enkele weken met veel plezier als Navigator. Hij kwam vanuit Libanon naar Eindhoven voor studie. Na het afronden van zijn studie en werkzoekend zocht hij meer aansluiting en verbinding en iets zinnigs om te doen.

Een vriend wees hem op de vacature voor navigator. De vacature sprak Michael-George onmiddellijk aan, nog extra omdat deze in het Engels opgesteld was. Het was voor hem meteen leesbaar en uitnodigend. Michael-George vertelt enthousiast over zijn vrijwilligerswerk als navigator.  Op weekend- en feestdagen zijn er shifts van zo’n 3.5 uur. Het team start gezamenlijk op bij Stad & Co met een briefing en een drankje. Daar is ook de kleding en herkenbare pijl voor de navigator. Vervolgens gaan zij in koppels op pad; een Nederlandstalige en een anderstalige vrijwilliger vormen samen een duo. Michael-George vertelt dat hij het erg fijn vindt dat hij zo de taal en de stad beter leert kennen, en veel mensen ontmoet. Ook van de Eindhovense ondernemers krijgt hij veel waardering en ook zelf een warm welkom. De navigators sluiten ook samen bij Stad & Co de dienst af, met een drankje en een hapje worden eventuele bijzonderheden doorgegeven en teruggekeken op de dag. Ook bezoeken de navigators nieuwe ondernemers in de binnenstad en zijn aanwezig bij congressen, evenementen en de welkomavonden voor nieuwe inwoners.

Peggy Smulders is vanuit Stad & Co als projectmanager betrokken bij het Navigator team en zeker ook trots op de enthousiaste club van navigators. Wat in 2018 startte als een pilot in vijf steden is in Eindhoven een kracht en een succes geworden. Vrijwilligers vindt ze via social media, flyers en Eindhoven Doet. En vanwege het succes zijn meer vrijwilligers erg welkom!