Samen mooi vrijwilligerswerk doen!

Het vrijwilligersverhaal van Kees Lepoeter

Mijn leven als vrijwilliger start in 2006 toen ik stopte als atletiektrainer bij de studentenatletiekvereniging Asterix. Ik had dat 20 jaar lang met veel plezier gedaan als mijn grote hobby, naast mijn drukke werk bij Philips en mijn prachtige gezin met twee opgroeiende kinderen. Een heel druk leven was het altijd geweest en ik besloot om voorlopig maar eens even niets anders op te pakken.

03-05-2021

Dat liep anders. Nu ik meer vrije tijd had keek ik beter om me heen in mijn woonomgeving en zag een opkomende verloedering, een verschutting van de achtertuinen en weinig sociale cohesie in de buurt. Ik besloot Woonbedrijf eens aan te schrijven. Een medewerker kwam op bezoek en samen maakten we plannen voor allerlei verbeteringen: opruimen van gedumpt afval, nieuwe achterpaden met verlichting, mogelijkheid voor goede schuttingen. Ik kreeg de smaak te pakken, nodigde de gemeente uit voor een schouw in de buurt en ook daar kwam een hele reeks van verbeteringen uit: nieuwe bosschage op kale plekken, veilige dranghekken bij de basisschool, veel nettere parkeerplekken. Intussen was ik ook begonnen om iedere week het zwerfafval in de buurt op te ruimen en om in de buurt boomspiegels en stukken openbaar groen te adopteren.

Ik merkte dat de betrokkenheid bij de buurt en een constructieve houding richting de professionele partijen super goed werkte: al die verbeteringen waren een win-win voor iedereen, resulterend in een mooiere, schonere en groenere woonomgeving, meer veiligheid en ook meer sociale contacten.

Bewonerscommissie en Leefbaarheidsteam

Om meer draagvlak te creëren zette ik in 2007 een bewonerscommissie op voor de hele straat en samen met een aantal enthousiaste buren maakten we plannen voor meer sociale cohesie. Zo organiseerden we in 2008 een grote buurtborrel met lekkere hapjes voor de volwassenen en schminken voor de kinderen. 

Ik wilde geleidelijk aan ook meer doen dan alleen de eigen straat en in 2009 sloot ik me aan bij het Leefbaarheidsteam van mijn wijk, de Achtse Barrier. Ik werd er secretaris en probeerde, samen met de super enthousiaste voorzitter Sjoerd Slaaf,  mee te helpen aan de leefbaarheid van de wijk. Er waren veel vergaderingen die hielpen om een heleboel nieuwe mensen te leren kennen en om partijen bij elkaar te brengen. Maar het realiseren van feitelijke verbeteringen in de woonomgeving ging mij te langzaam...

Het idee voor een Eindhoven-breed vrijwilligersinitiatief

De doorbraak kwam voor mij toen ik in 2013 de nieuwe wethouder Yasin Torunoglu ontmoette. Ik maakte een afspraak op zijn spreekuur en nam m’n laptop mee met een presentatie over de verbeteringen in mijn buurt: hoe het vroeger was met verwaarlozing en verloedering, en hoe het nu is na gezamenlijke acties met Woonbedrijf en de gemeente. En ik had het idee om een dergelijke aanpak Eindhoven-breed te faciliteren, zelfs de naam had ik al verzonnen: Adopteer een Straat. 

Yasin was meteen enthousiast. Ik werd kortgesloten met een paar beleidsmedewerkers van de gemeente, we brainstormden over hoe de ideeën concreet vorm te geven en in het bijzonder: hoe krijgen we mensen zo gek om mee te gaan doen? Het doel was in ieder geval van het begin aan duidelijk: met vrijwilligers samenwerken aan een mooi, schoon en groen Eindhoven. Dat werd ook ons motto.

Logo Adopteer een Straat - vierkant (002)

Adopteer een Straat

In mei 2014 starten we dan met het Adopteer een Straat vrijwilligersprogramma. Ik werd de ambassadeur en organisator van het programma, en de gemeente Eindhoven faciliteert waar mogelijk. Adopteer een Straat ging twee soorten activiteiten ondersteunen: schoon (opruimen van zwerfafval), en groen (adopteren van boomspiegels, geveltuintjes, of buurttuin).

In de zomer van 2014 was dit initiatief ook een van de winnaars van de Lumens prijsvraag voor beste buurtidee, waarmee ik 1000 euro won. Van dat geld liet ik stickers maken (goed voor de naamsbekendheid) en gaven we de eerste aanmelders ook een waardebon waarmee planten gekocht konden worden om bijvoorbeeld bij een boomspiegel of in een geveltuintje te zetten.

Via Adopteer een Straat kan iedere deelnemer het benodigde materiaal krijgen voor het opruimen van zwerfafval: afvalgrijpers, handschoenen, afvalzakken en veiligheidshesjes. De uitlevering van die spullen gebeurt steevast vanuit mijn eigen garage. 

De eerste jaren was het de kunst om Eindhovense vrijwilligers hiervoor te vinden. In het begin meldden zich maar mondjesmaat mensen aan, het initiatief was nog absoluut niet bekend in de stad. Maar daar werd aan gewerkt: ik zorgde voor stukjes in de krant en ging op bezoek bij allerlei buurtverenigingen om het idee achter Adopteer een Straat uit te leggen. En zowaar, geleidelijk aan kwamen er iedere week nieuwe deelnemers bij en begin 2016 konden we de 100-ste deelnemer verwelkomen.

 

201004 Groeninitiatief_in_de_straat

In dat jaar begonnen we ook, wederom gesubsidieerd door de gemeente,  twee keer paar jaar een groen-actie waarbij deelnemers planten, potgrond en bloembollen konden krijgen. Dat bleek een groot succes en het aantal deelnemers groeide jaar op jaar. 

Naast individuele deelnemers ging Adopteer een Straat ook scholen en verenigingen ondersteunen voor eenmalige opruimacties, de grijpers en hesjes kunnen dan van te voren worden opgehaald en na afloop weer teruggebracht. Sommige scholen hebben zelfs hun eigen schoolomgeving geadopteerd en daarvoor ook materiaal voor continu gebruik gekregen.

Vanaf het begin heb ik het  programma zo laagdrempelig en zo eenvoudig mogelijk gehouden. Aanmelden kan met een eenvoudige email met vermelding van naam en adres. Deelnemers kunnen dan de volgende dag al de spullen komen ophalen. Overhead is minimaal, vergaderingen zijn er niet. Deelnemers worden op de hoogte gehouden via een jaarlijkse nieuwsbrief, en via de jaarlijkse groen-acties. Ook zijn er regelmatig nieuwtjes op de Adopteer een Straat Facebook pagina. 

Inmiddels, als ik dit schrijf is het april 2021, zijn er al meer dan 1000 deelnemers verspreid over alle wijken en buurten van Eindhoven. Bijna iedere dag melden zich nieuwe deelnemers aan, zonder uitzondering enthousiaste vrijwilligers die vanuit hun hart graag meehelpen aan een schoon en/of groen Eindhoven. Het is prachtig om samen met zoveel enthousiaste mensen dit mooie vrijwilligerswerk te mogen doen!

gemeente

In dat jaar begonnen we ook, wederom gesubsidieerd door de gemeente,  twee keer paar jaar een groen-actie waarbij deelnemers planten, potgrond en bloembollen konden krijgen. Dat bleek een groot succes en het aantal deelnemers groeide jaar op jaar. 

Naast individuele deelnemers ging Adopteer een Straat ook scholen en verenigingen ondersteunen voor eenmalige opruimacties, de grijpers en hesjes kunnen dan van te voren worden opgehaald en na afloop weer teruggebracht. Sommige scholen hebben zelfs hun eigen schoolomgeving geadopteerd en daarvoor ook materiaal voor continu gebruik gekregen.

Vanaf het begin heb ik het  programma zo laagdrempelig en zo eenvoudig mogelijk gehouden. Aanmelden kan met een eenvoudige email met vermelding van naam en adres. Deelnemers kunnen dan de volgende dag al de spullen komen ophalen. Overhead is minimaal, vergaderingen zijn er niet. Deelnemers worden op de hoogte gehouden via een jaarlijkse nieuwsbrief, en via de jaarlijkse groen-acties. Ook zijn er regelmatig nieuwtjes op de Adopteer een Straat Facebook pagina. 

Inmiddels, als ik dit schrijf is het april 2021, zijn er al meer dan 1000 deelnemers verspreid over alle wijken en buurten van Eindhoven. Bijna iedere dag melden zich nieuwe deelnemers aan, zonder uitzondering enthousiaste vrijwilligers die vanuit hun hart graag meehelpen aan een schoon en/of groen Eindhoven. Het is prachtig om samen met zoveel enthousiaste mensen dit mooie vrijwilligerswerk te mogen doen!

Overzicht ervaringsverhalen