Secretaris met compassie

Terug naar vacatures

Secretaris met compassie

maandag 26 april 2021 - dinsdag 26 april 2022

Stichting Kufambatose - Samen op pad

Wij zijn het bestuur van Stichting Kufambatose. Een stichting met een project in Zimbabwe voor kinderen met een handicap. We steunen lokale zorgprofessionals die therapeutische workshops geven.

Woensel Noord Zorg en welzijn
Ik heb interesse

Waar hebben wij hulp bij nodig?

Raakt het jou ook als je hoort over kwetsbare kinderen in Afrika? Heb je affiniteit met de doelgroep? Heb je een band met Afrika in het algemeen of Zimbabwe in het bijzonder of ben je geïnteresseerd in een kleinschalige vorm van ontwikkelingswerk? Sluit je dan bij ons aan!

Als je met ons ‘Samen op Pad’ gaat, kun je werkelijk het verschil maken voor kinderen met een handicap en hun ouders in Zimbabwe. Wij zoeken iemand die het fijn vindt om met een kleine groep vrijwilligers het werk van de stichting vorm te geven. Eigen inbreng daarbij wordt gewaardeerd.

Wat vragen wij?

Invullen van het secretariaat in ons bestuur.
We zoeken een digitaal behendig persoon met een goede Nederlandse taalvaardigheid.
En is accuratesse een van je talenten? Kom dan snel kennis met ons maken!

Wij vergaderen ongeveer één keer in de zes weken op een avond. Tussen de vergaderingen in werken we thuis en online aan de taken die afgesproken zijn. Tijdsinvestering wisselend, afhankelijk van de afgesproken taken.
De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda op, houdt de actiepuntenlijst bij, maakt de notulen, verzorgt met input van andere leden twee keer per jaar de nieuwsbrief, biedt ondersteuning bij fondsen werving en public relations, biedt ondersteuning bij het maken van het jaarverslag, denkt en beslist mee over ontwikkelingen van het project.

Wat hebben wij jou te bieden?

Voldoening als je ervaart wat voor groot verschil wij als kleine vrijwilligersgroep kunnen maken voor de meest kwetsbaren in Afrika.
Ontwikkelingswerk op een kleine schaal waar de doelgroep direct van profiteert. Daardoor worden er snel zichtbare resultaten geboekt. Ons werk doet er toe!
Er is direct contact met de therapeuten ter plaatse waardoor foto’s en filmpjes van het project gemakkelijk gedeeld worden. Hierdoor wordt je als vrijwilliger direct betrokken bij het project.
Dat stimuleert over en weer. We zijn echt Samen op Pad.
Eén keer per jaar gaan er één of twee bestuursleden op werkbezoek.

Ben je nieuwsgierig geworden?
Stuur een mail naar info@kufambatose.eu
Of bel met Anne-Miek Simons (voorzitter) 06-52438429.

Ik heb interesse