Gespreksbegeleider supportgroep depressie

Terug naar vacatures

Gespreksbegeleider supportgroep depressie

dinsdag 1 september 2020 - vrijdag 1 september 2023

Depressie Vereniging

Wij streven een samenleving na waarin mensen met depressieve klachten openheid, begrip en (onderlinge) steun ervaren om te kunnen blijven participeren in de samenleving.

- Zorg en welzijn
Ik heb interesse

Waar hebben wij hulp bij nodig?

De Depressie Vereniging zoekt regelmatig gespreksbegeleiders om bestaande supportgroepen over te nemen, óf om nieuwe groepen op te zetten.

Wat vragen wij?

Een belangrijke taak van de Depressie Vereniging is het bij elkaar brengen van mensen die een depressie (of meerdere) hebben meegemaakt. We noemen dit ook wel ‘lotgenoten’. Aan lotgenoten bieden we de mogelijkheid tot het onderling delen van ervaringen. De vraag naar nieuwe of supportgroepen neemt toe en daarom zoeken we regelmatig nieuwe gespreksbegeleiders.
De Depressie Vereniging hoopt dat de groepen bijdragen aan het herkennen van signalen en het verminderen van terugval. We doen daar ook onderzoek naar onder de deelnemers.

Wat is een supportgroep?
Een supportgroep is een vorm van zelfhulp. Zo’n groep bestaat uit ongeveer 8 mensen die een depressie hebben, of hebben gehad. Zij komen maandelijks bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en te bespreken hoe zij met hun depressie in het dagelijks leven omgaan, waar ze tegenaan lopen. Alles wat te maken heeft met depressie is in deze groepen bespreekbaar. De groepen komen ongeveer één keer per maand bij elkaar en hebben een positieve insteek.

Voor een nog op te richten groep in Eindhoven zoeken wij een gespreksbegeleider. Een gespreksbegeleider heeft zelf ook ervaring met depressie en wil deze ervaring inzetten voor anderen die een depressie doormaken, of hebben doorgemaakt.

Wat voor vaardigheden heb je nodig?
Om een groep goed te kunnen begeleiden is het noodzakelijk dat je in staat bent je eigen ervaring te gebruiken, maar deze niet als leidraad te zien voor anderen. Je bent in staat boven je eigen ervaring met een depressie uit te stijgen. Je bent in staat deelnemers ruimte te geven om hun eigen weg te vinden. Zo voelt iedere deelnemer zich geaccepteerd.
Daarnaast zijn van belang:
• Een warme persoonlijkheid en oprechte interesse in anderen. Mensen aanvoelen en op hun gemak kunnen stellen.
• Flexibel zijn, bijeenkomsten kunnen anders verlopen dan je van tevoren hebt gepland.
• Je woont in Eindhoven, of omgeving. De groep wordt steeds op dezelfde locatie gehouden.
• Beschikbaarheid van een tijdsinvestering van ca. 5 uur per maand voor een langere periode (minimaal een jaar), gezien de aard van de groep.
• De mogelijkheid om voor een eerste kennismaking naar Amersfoort te komen voor een (groeps)voorlichtingsbijeenkomst over de functie.

Wat bieden wij?
Een 2-daagse training voor gespreksbegeleiders (GB’s) in Utrecht verdeeld over 2 maanden. Hier krijg je meer informatie over supportgroepen en de handleiding voor GB’s. Ook oefenen we enkele casussen. Na de training ontvang je een vrijwilligerscontract. Je gaat daarna in een nieuwe of bestaande groep samenwerken met een mede-gespreksbegeleider. De regiocoördinator biedt enige ondersteuning bij het opstarten en bij vragen of problemen die zich in de groep voordoen.
Daarnaast kan je deelnemen aan terugkomdagen, waar gespreksbegeleiders uit heel Nederland aanwezig zijn. Tijdens die dagen zijn intervisie-mogelijkheden met andere gespreksbegeleiders en workshops.

Reiskosten voor de training, terugkomdagen en de supportgroep (indien nodig) worden vergoed op basis van openbaar vervoer.

Heb je belangstelling? Stuur dan een mail met je motivatie en persoonlijke gegevens naar de
Regiocoördinator van de Depressie Vereniging, Marco Kley: m.kley@depressievereniging.nl

Wat hebben wij jou te bieden?

Je kunt je eigen ervaring met depressie inzetten om anderen een luisterend oor te bieden. Dit geeft voldoening en is een kans om van iets negatiefs iets positiefs te maken.

Ik heb interesse